Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

Certyfikat KZR

zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju KZR dla produkcji paliw z biomasy.

SPRAWDŹ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Promniku oferuje w ciągłej sprzedaży surowce wtórne.

Stale dostosowujemy się do wymagań odbiorców, dostarczając im surowiec odpowiadający wymaganiom recyklerów.

SPRAWDŹ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

Sprawdź jak działa składowanie i przetwarzania odpadów w Promniku

SPRAWDŹ
/

Aktualności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.

prowadzi działalność, której podstawowym celem jest gospodarowanie, unieszkodliwianie i selektywna zbiórka odpadów.

Nasze usługi

ZUO

ZUO w Promniku podstawowym elementem nowego systemu gospodarki odpadami w Kielcach i na terenie powiatu.

Więcej

PSZOK

Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddawać do Punktu m.in.: papier, szkło, trawę, liście, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki…

Więcej

Odrzutowóz

„ODRZUTOWÓZ” przeznaczony jest do zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecznych.

Więcej

Cennik opłat

Opłaty za przyjęcie do unieszkodliwiania odpadów przez ZUO Promnik.

Więcej

Zbiórka odpadów

Realizujemy odbiór odpadów wielkogabarytowych za pośrednictwem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Usługa jest płatna.

Więcej

Edukacja

Prowadzimy szeroko rozumianą edukację ekologiczną dla dzieci i młodzieży. Współpracujemy ze szkołami i instytucjami otoczenia edukacji.

Więcej

Edukacja

Ścieżka Edukacyjna PGO

PGO dysponuje obiektem ochrony środowiska, jakim jest nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku, gdzie jest możliwość obserwowania, jakie efekty i korzyści daje prawidłowa gospodarka odpadowa.

Ciekawostki Edukacyjne

Czy wiesz, że? To seria edukacyjna, której zadaniem jest przedstawienie interesujących zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Oferta dla szkół i uczelni

Dysponujemy obiektem ochrony środowiska, jakim jest nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku, gdzie jest możliwość obserwowania, jakie efekty i korzyści daje prawidłowa gospodarka odpadowa. Zapraszamy do współpracy.

/

400 TON

ODPADÓW DZIENNIE

30 Mg/h

MOC PRZEROBOWA

5 ha

POWIERZCHNIA ZAKŁADU

80 tyś m3

KUBATURY BUDYNKÓW