Struktura instytucjonalna

Promotorzy przedsięwzięcia:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
Tel.: + 48 22 459 00 00
Fax: + 48 22 459 01 01
E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

 Główny serwis POIiŚ www.pois.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Al.Ks. Jerzego Popiełuszki 41
25-155 Kielce,
E-mail: biuro@wfos.com.pl

Urząd Miasta Kielce
Rynek 1
25-303 KIELCE
Tel.: +48 41 36 76 000
Faks: + 48 41 34 42 763

Wnioskodawca i podmiot odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia (Beneficjent)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 51
25-709 Kielce
Tel.: + 48 41 346 12 43, +48 41 346 12 44
Faks: + 48 41 346 03 73
E-mail: jrp.pgo.kielce@gmail.com

Struktura finansowania kosztów całkowitych

Fundusz Spójności Unii Europejskiej
>70% (środki wnioskowane)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
>26% (środki przyznane - pożyczka)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.