Uprzejmie informujemy mieszkańców Kielc, o możliwości korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Magazynowej 3.

PSZOK czynny jest:

od wtorku do piątku w godzinach od 10:00-18:00
w soboty od 8:00-16:00
Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddawać do Punktu m.in.: papier, szkło, trawę, liście, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wraz z listą przyjmowanych odpadów znajdziecie Państwo w Regulaminie PSZOK (poniżej).

Bezpośredni kontakt do PSZOK pod numerem telefonu: 609 322 123

Regulamin PSZOK

Zapraszamy do pobrania regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 493.6 KB