Oczyść swoje otoczenie

Właścicielem "ODRZUTOWOZU" oraz obsługującym zbiórkę jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku.

"ODRZUTOWÓZ" przeznaczony jest do zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecznych, w tym:

 • świetlówek,
 • żarówek rtęciowych,
 • termometrów rtęciowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • detergentów zawierających substancje niebezpieczne,
 • pojemników po aerozolach,
 • opakowań po środkach ochrony roślin (I i II klasy toksyczności), środkach owadobójczych, farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów oraz środków do konserwacji i ochrony drewna,
 • przeterminowanych leków, odpadów zawierających oleje (filtry olejowe, smary techniczne, woski, środki konserwacji podłoża).
 • Zbiórka prowadzona jest bezpłatnie a odpady przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców miasta Kielce.
 • Zbiórce podlegają wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym.


"ODRZUTOWÓZ" kursuje zgodnie z ustalonym harmonogramem. Harmonogram określa adresy oraz czas postoju „ODRZUTOWOZU”:

Harmonogram zbiórki ODRZUTOWOZEM - 2024 rok

Odpady powinny posiadać czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację i być zapakowane w szczelne, nieuszkodzone opakowania.

Do "ODRZUTOWOZU" nie zostaną przyjęte:

 • odpady zawierające azbest,
 • odpady w ilościach i rodzajach wskazujących na to, że nie pochodzą z gospodarstwa domowego,
 • odpady nie posiadające etykiet umożliwiających ich identyfikację,
 • odpady w opakowaniach nieszczelnych lub uszkodzonych,
 • odpady inne niż niebezpieczne

Pracownik obsługujący „ODRZUTOWÓZ” ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

PLIKI DO POBRANIA:

Plakat akcji