Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku,