Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku ogłasza Konkurs Ofert na sprzedaż środka trwałego

Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku ogłasza postępowanie prowadzone w celu sprzedaży w trybie „KONKURS OFERT” na zasadach obowiązujących w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku, dotyczące sprzedaży środków trwałych:

 

  1. Kompaktor do odpadów Ł534 K.
  2. Stacja transformatorowa MRw-b 20/630