Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku
ul. Św. Tekli 62, Promnik
26-067 Strawczyn
tel: 41 346 12 44
email: sekretariat@pgo.kielce.pl

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - przez centralę, slawomir.wnuk@pgo.kielce.pl

Specjalista ds. Sprawozdawczo-Organizacyjnych i Ochrony Środowiska - wew. 5, joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl

Asystent ds. raportowania - wewn. 5

Centralna Dyspozytornia - wewn. 6

Administracja - wewn. 7

Logistyka i Marketing - wewn. 4, monika.wojtasinska@pgo.kielce.pl

Pełnomocnik ds. RODO - wewn. 2

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja