Niezwykle istotnym elementem gospodarki odpadami jest edukacja ekologiczna. W dobie wzmożonego negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko oraz zwiększającej się corocznie ilości odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, niezwykle istotna jest świadomość dotycząca segregacji odpadów i możliwości ich ponownego wykorzystania. 

Pomocna w prawidłowej segregacji odpadów jest Aplikacja SEGREDU, stworzona przez zwycięzców ostatniej edycji Hackathonu Idea Kielce we współpracy z Urzędem Miasta Kielce. Projekt zrealizowali Kamil Łazarski, Piotr Gołąb i Krzysztof Usnarski - tegoroczni maturzystów z VI LO w Kielcach, którzy przygotowania do egzaminu dojrzałości potrafili połączyć z pracami nad udoskonaleniem aplikacji.

Aplikacja jest już dostępna dla mieszkańców Kielc. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami aplikacji i oczywiście do korzystania z niej.

Więcej szczegółów: bit.ly/SEGREDU_Kielce

Zobacz jak segregować odpady i przekonaj się, że to jest proste.

Jak segregować odpady

Foto: www.gov.pl

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei.

Karton po mleku to przykład opakowania wielo-materiałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszej ściągi poniżej.

Zobacz jak segregować odpady i przekonaj się, że to jest proste.