Warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z województwa świętokrzyskiego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. realizuje projekt z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą: "Nie marnuję, odzyskuję - to moje zasady, jak cenić odpady. Warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z województwa świętokrzyskiego".

PGO dysponuje obiektem ochrony środowiska, jakim jest nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku, gdzie jest możliwość obserwowania, jakie efekty i korzyści daje prawidłowa gospodarka odpadowa. Obiekt dysponuje świetnymi warunkami do prowadzenia edukacji ekologicznej (Galeria komunikacyjno-edukacyjna, ścieżka edukacyjna). Edukacja ekologiczna w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, recyklingu, przy wykorzystaniu obiektu technologicznego jako pomocy dydaktycznej, jest tu możliwa dzięki posiadanej wiedzy eksperckiej i doświadczeniu w prowadzeniu warsztatów ekologicznych.

Adresatem przekazywanych treści edukacyjnych są dzieci i młodzież szkolna oraz pozostałe grupy wiekowe. 

Projekt : "Nie marnuję, odzyskuję - to moje zasady, jak cenić odpady. Warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z województwa świętokrzyskiego" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Kwota dofinansowania wynosiła 16.625,51 zł.