Godziny pracy ZUO-Promnik w dniach 14 i 21 stycznia 2022r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy że w dniach 14 i 21 stycznia 2022 r.  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku będzie pracował tylko na pierwszą zmianę i dostawy odpadów będą przyjmowane do godz. 13:00.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 01/12/2021 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku na mocy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy, dzień 14 stycznia zamiennie z dniem 21 stycznia 2022r. będzie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku dniem wolnym od pracy (za święto Nowy Rok, przypadające w sobotę 01 stycznia 2022r.).

Powrót