Wizyta Studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach. 

Podczas wizyty w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów studenci mieli możliwość śledzenia całościowego procesu przetwarzania odpadów, począwszy od momentu ich przyjęcia w zakładzie w Promniku, aż do ostatecznego ich unieszkodliwienia. Oprócz tego uczestnicy mogli bezpośrednio zaobserwować pracę przy linii sortowania odpadów oraz zapoznać się z funkcjonowaniem centralnej dyspozytorii.

 

 

Powrót