Certyfikat KZR

Certyfikat:

System KZR INiG to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty  i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. Został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. Obecnie System wdrożył wymagania dyrektywy 2018/2001 (RED II) i obecne dokumenty systemowe spełniają wymagania tej dyrektywy.

System KZR INIG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji.  Certyfikaty wystawione w ramach Systemu uznawane są przez inne systemy certyfikacji.

System opiera się o wymagania podane w DYREKTYWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Powrót