ZUO w Promniku

Odpady przyjmowane są w dni robocze w godzinach 6:00 - 21:00. W okresie zimowym odpady kierowane na składowisko przyjmowane są od godziny 8:00 do 16:00.

Powrót