Podpisano umowę z Miastem i Gminą Działoszyce.

W dniu 08.11.2021r. podpisano umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Spółka z o. o. w Promniku reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Mirosława Banacha, a Miastem i Gminą Działoszyce reprezentowanym przez Burmistrza Pana Stanisława Poradę.

Powrót