Czasowe zamknięcie PSZOK w Kielcach.

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku informuje, że z powodu potwierdzonego zakażenia Covid-19 pracowników obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kielcach przy ul. Magazynowej 3, którzy zostali skierowani na przymusową kwarantannę, jesteśmy zmuszeni zamknąć PSZOK od dnia 09.04.2021r. do odwołania. Ze względu na specjalistyczne przeszkolenie, nie ma możliwości zastąpienia obsługi punktu przez inne osoby w tym okresie.

Z uwagi na trudną sytuację, prosimy mieszkańców Kielc o wyrozumiałość i czasowe niedostarczanie odpadów,  które mogą być przetwarzane tylko przez PSZOK, w szczególności odpadów niebezpiecznych.

PSZOK  zostanie uruchomiony niezwłocznie po zakończeniu kwarantanny przez obsługę punktu.

Powrót